REGION: Walczymy ze smogiem.

1
344

1 września zaczęła obowiązywać uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze woj. śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. To tzw. uchwała antysmogowa.

Od tego dnia nie można m.in. stosować w paleniskach węgla brunatnego, mułów i fotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 proc. Uchwała obowiązuje także wszystkich tych, którzy planują instalację urządzeń grzewczych. Wedle przyjętych zapisów w takim przypadku muszą być to kotły minimum klasy 5. Co istotne, każdy, kto buduje nowy dom i zamierza ogrzewać go węglem lub drewnem, ma obowiązek zainstalować kocioł klasy 5. Ta regulacja będzie miała zastosowanie po 12 miesiącach od dnia wejścia w życie uchwały antysmogowej.

Założono również trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w zależności od liczby lat użytkowania. W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba będzie je wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku. Na rynku są stosowane również kotły klasy 3 i 4. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na takie kotły była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłużono do końca roku 2027.

Uchwała antysmogowa precyzuje również funkcję kontrolną. Ta spoczywa na barkach marszałka województwa, starosty oraz wójta, burmistrza lub prezydenta. Ci wyznaczają odpowiednich pracowników do przeprowadzania kontroli. „Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren, przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego czy żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli” – czytamy w uzasadnieniu uchwały antysmogowej.

Ta uchwała ma na celu ocalenie naszego zdrowia, a nawet życia. 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy znajduje się w Polsce, z czego aż 10 leży w woj. śląskim. Jak podaje raport Światowej Organizacji Zdrowia, w 2010 r. zanieczyszczenia powietrza w Polsce przyczyniły się do śmierci ponad 48,5 tys. osób. Szacuje się, że zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 odpowiada za blisko 0,5 mln przedwczesnych zgonów w Europie, w tym za blisko 80 proc. zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego i rakiem płuc. Najnowsze dane wskazują, że w Polsce w 2012 r. odnotowano 483 zgony z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, raka płuc – 5731, choroby niedokrwiennej serca – 11 987 i udaru – 8376. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wykazują, że śmiertelność w woj. śląskim jest aż o 10 procent wyższa niż przed rokiem, co także może dowodzić, że do takiego stanu rzeczy przyczyniła się zła jakość powietrza.

Na koniec trzeba przypomnieć, że na nic zdadzą się przepisy, jeśli każdy z nas nie będzie miał świadomości, iż nie można palić w piecach byle czym. Pamiętajmy o tym już tej jesieni!

Takie kopcące kominy, jak na zdjęciu, muszą przejść do przeszłości.

1 KOMENTARZ

  1. W sobotę wieczorem byłem w sklepie przy stadionie. Sezon grzewczy jeszcze się nie zaczął a już jakiś debil z Koloniji dogrzewał się meblami. W tym roku zamierzam kablować do Straży Miejskiej takich co palą śmieci. Mam nadzieję że będzie dużo trafionych i mandaty będą się sypać gęsto.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here