REGION: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA.

0
390

14 września w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyło się spotkanie poświęcone punktom nieodpłatnej pomocy prawnej.

W spotkaniu uczestniczyli włodarze i przedstawiciele gmin Powiatu Gliwickiego, których powitała wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga. Następnie naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gliwicach – Anetta Krzemińska przedstawiła informację o funkcjonowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie naszego powiatu w 2016 r. Powiat we współpracy z gminami utworzył 5 takich punktów. Łącznie w ub. roku udzielonych zostało w nich 309 porad.

Podczas spotkania w starostwie zapadły ustalenia, co do lokalizacji punktów w 2018 roku: – Wiemy już, że w przyszłym roku – podobnie jak i w tym – punkty nieodpłatnej pomocy prawnej będą działać w gminach: Knurów, Pyskowice, Wielowieś, Rudziniec i Sośnicowice – informuje wicestarosta Ewa Jurczyga.

Przypomnijmy, że punkty nieodpłatnej pomocy prawnej utworzone są na mocy Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z 5 sierpnia 2015 r. Mogą z nich korzystać: osoby uprawnione do pomocy społecznej z powodu m.in. niepełnosprawności i przemocy w rodzinie; młodzież do 26 roku życia; kombatanci, weterani i osoby powyżej 65 roku życia; posiadacze Karty Dużej Rodziny, kobiety w ciąży, a także każdy zagrożony lub poszkodowany katastrofą naturalną, awarią techniczną lub klęską żywiołową.
Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc prawna polega na: sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu; poinformowaniu o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach; wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego; pomocy w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pisma procesowego.

Harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. w Powiecie Gliwickim znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach: http://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna.

Źródło i foto: www.starostwo.gliwice.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here