REGION: Konsultacje ws. funduszy UE w dziedzinie polityki spójności.

0
205

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego informuje, że od 10 stycznia do 8 marca br. trwają konsultacje dotyczące kształtu polityki spójności po 2020 roku.

W 2018 r. Komisja Europejska przedłoży kompleksowe propozycje dotyczące nowej generacji programów finansowych w ramach wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r., czyli długoterminowego planowania budżetu UE. Propozycje Komisji zostaną opracowane tak, by umożliwić UE realizację jej celów w sprawach, które mają największe znaczenie, w dziedzinach, w których może ona osiągnąć więcej niż państwa członkowskie działające pojedynczo. Wymaga to starannej oceny zarówno tych działań, które dobrze się sprawdzały w przeszłości, jak i tych, które można usprawnić w przyszłości. Niniejsze konsultacje są integralnym etapem opracowania propozycji. Ich celem jest zgromadzenie opinii wszystkich zainteresowanych stron na temat tego, jak sprawić, by każde euro z budżetu UE zostało optymalnie wykorzystane.

W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec oraz podmiot zainteresowany polityką spójności (np. organy krajowe, regionalne i lokalne, organizacje międzyrządowe i pozarządowe, instytucje akademickie, społeczeństwo czy też przedsiębiorstwa), w tym beneficjenci programów i funduszy UE.

Komisja podsumuje odpowiedzi po zakończeniu konsultacji. Zostaną one uwzględnione podczas opracowywania kompleksowych propozycji dotyczących ram finansowych na okres po 2020 r. oraz kolejnych programów.

Aby wziąć udział w konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online. Ankieta w języku polskim znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/17c034bf-d01b-4724-bd3a-ef629b1b35cd?draftid=497e8e3f-0b8b-4142-ae0e-9213463c7140&surveylanguage=PL

Źródło i foto: www.starostwo.gliwice.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here