REGION: DOFINANSOWANIE DO KURSÓW JĘZYKOWYCH.

0
1240

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU

TYTUŁ PROJEKTU: Kuźnia Kompetencji Kluczowych

ORGANIZATOR: Centrum Usług Językowych ALBION we współpracy z Centrum Szkoleniowym Masterlang

INSTYTUCJA NADZORUJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (poddziałanie 11.4.: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych).

GDZIE I KIEDY REALIZOWANY JEST PROJEKT:

Projekt jest realizowany na terenie województwa śląskiego w okresie 01 lipca 2017 do 30 czerwca 2020.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE SZKOLEŃ:

Warunek obligatoryjny:

• Osoby dorosłe, po 25 roku życia • Osoby pracujące • Osoby zamieszkujące i/lub pracujące na terenie województwa śląskiego

A także należą przynajmniej do jednej z poniższych grup tj. :

• są kobietami ( w szczególności są kobietami powracającymi na rynek pracy po urodzeniu i wychowaniu dziecka) • są osobami z orzeczonym stopniem niepełnosprawności • są osobami po 50 roku życia • są osobami zamieszkującymi tereny wiejskie • są osobami z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym ( ISCED3 )

ILE OSÓB MA ZOSTAĆ PRZESZKOLONYCH W PROJEKCIE:

Przeszkolonych ma zostać min. 1600 osób, ale miejsc na szkoleniach jest 5910, tym samym jeden uczestnik projektu może skorzystać z wielu form wsparcia.

JAKIE DZIAŁANIA ZOSTAŁY ZAPLANOWANE W PROJEKCIE:

Projekt zakłada dwa rodzaje działań:

• przeprowadzenie szkoleń z zakresu nauki języków obcych: angielskiego, niemieckiego i francuskiego ( każdy z modułów zakłada realizację 60 jednostek dydaktycznych tj. 45 min. zakończonych egzaminem TOEIC/WIDAF/TFI). Istnieje możliwość kontynuowania nauki na kolejnych poziomach zaawansowania!

Projekt: Kuźnia Kompetencji Kluczowych realizowany jest przez Centrum Usług Językowych „Albion” S.C. Podleśny D. – Madzia M. w partnerstwie z Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe Masterlang

• przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych wg standardu ECCC – DIGCOMP (Digital Competences) na trzech poziomach zaawansowania ( podstawowy – 100 jednostek dydaktycznych, średniozaawansowany – 150 jednostek dydaktycznych; zawansowany – 300 jednostek dydaktycznych

CZY SZKOLENIA BĘDĄ PŁATNE:

Projekt zakłada wpłatę wkładu własnego przez uczestników szkoleń stanowiącego równowartość 15% wartości szkolenia.

➢ 60 h moduł nauki języka angielskiego zakończony egzaminem TOEIC – jedynie 2,88 zł/h lekcyjną! ➢ 60 h moduł nauki języka niemieckiego zakończony egzaminem WIDAF – jedynie 3,08 zł/h lekcyjną! ➢ 60 h moduł nauki języka francuskiego zakończony egzaminem TFI – jedynie 2,86 zł/h lekcyjną! ➢ 100 h moduł szkolenia z kompetencji cyfrowych zakończony egzaminem DIGCOMP zgodnym ze standardem ECCC – jedynie 3,3 zł/h lekcyjną! ➢ 150 h moduł szkolenia z kompetencji cyfrowych zakończony egzaminem DIGCOMP zgodnym ze standardem ECCC – jedynie 3,49zł/h lekcyjną! ➢ 300 h moduł szkolenia z kompetencji cyfrowych zakończony egzaminem DIGCOMP zgodnym ze standardem ECCC – jedynie 3,32zł/h lekcyjną!

DODATKOWE KORZYŚCI:

➢ W ramach każdego kursu gwarantujemy : podręcznik, ćwiczenia* oraz materiały szkoleniowe. ➢ Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych Lektorów i Trenerów. ➢ Projekt zakłada utworzenie grup szkoleniowych blisko miejsca zamieszkania potencjalnych uczestników. ➢ Każda forma wsparcia zakończona jest międzynarodowym egzaminem potwierdzającym zdobycie kwalifikacji.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ BLIŻSZE INFORMACJE NA TEAMT PROJEKTU:

➢ pod numerami telefonów: 533 324 849 ; 533 327 944 oraz 533 327 943 ➢ pisząc maila na adres: slaskie@masterlang.eu ➢ wchodząc na stronę internetową projektu: Masterlang.pl/kuzniakk

Źródło i foto: www.starostwo.gliwice.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here