POWIAT GLIWICKI: Dotacje do zabytków.

0
330

Można pozyskać środki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane, wykonywane w obiektach zabytkowych na terenie powiatu gliwickiego.

Właściciele obiektów zabytkowych mających istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe dla mieszkańców powiatu gliwickiego oraz dostępnych publicznie mogą – zgodnie z uchwałą Nr XV/136/2016 Rady Powiatu Gliwickiego z 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – składać w terminie do 31 stycznia 2018 r. wnioski o udzielenie dotacji z budżetu powiatu.

Prawo to przysługuje osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym posiadającym tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego do zabytku wpisanego do rejestru zabytków usytuowanego na terenie powiatu gliwickiego.

Informacji na ten temat w Starostwie Powiatowym w Gliwicach udzielają: Anetta Krzemińska – nr tel. 32 332 66 18 oraz Magdalena Michaliszyn – nr tel. 32 332 66 70.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here