POWIAT GLIWICKI: Awanse, nagrody, życzenia i gratulacje. Dzień Edukacji Narodowej.

0
498
11 października w Starostwie Powiatowym w Gliwicach zorganizowane zostało spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Wzięli w nim udział dyrektorzy zespołów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez powiat, nauczyciele, którzy otrzymali wyższe stopnie awansu zawodowego oraz nagrody, a także przedstawiciele środowiska nauczycielskiego.

Uczestnikom uroczystości podczas spotkania, które prowadziła wicestarosta Ewa Jurczyga, towarzyszyli m.in. Jacek Tarkota – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach, Waldemar Dombek – starosta gliwicki, Jacek Zarzycki z Zarządu Powiatu Gliwickiego, Anna Smyl – wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji Rady Powiatu Gliwickiego oraz Maria Owczarzak-Siejko – skarbnik Powiatu Gliwickiego.

Gościem specjalnym spotkania był Bartosz Kaczmarczyk – nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie. Dwa dni wcześniej, 9 października, na Zamku Królewskim w Warszawie, został on nagrodzony przez minister edukacji narodowej, Annę Zalewską za zdobycie trzeciego miejsca w Polsce w konkursie „Nauczyciel – Wolontariusz Roku”. Konkurs ten to wydarzenie wyjątkowe, ponieważ nominacji nauczycieli dokonywali sami uczniowie. W przesłanym uzasadnieniu, dlaczego właśnie ich nauczyciel powinien otrzymać tytuł „Nauczyciela – Wolontariusza Roku” uczniowie Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie napisali m.in., że chcą przez to docenić jego starania na rzecz niesienia pomocy innym ludziom, chcieliby również podziękować za to wszystko, co robi dla drugiego człowieka. Bartosz Kaczmarczyk od ponad 10 lat prowadzi w „Paderewskim” szkolny wolontariat, znany z całego szeregu akcji charytatywnych i działań na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz potrzebujących wsparcia i pomocy.

Po życzeniach złożonych nauczycielom przez Jacka Tarkotę i Waldemara Dombka, listy gratulacyjne odebrało 20 osób, które w roku szkolnym 2016/2017 uzyskało kolejne stopnie awansu zawodowego. Są to: nauczyciele kontraktowi – Barbara Buda, Monika Bylak, Anna Skowron, Piotr Buchalik i Katarzyna Matyja z Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach oraz ks. Piotr Borowiak z Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach;  nauczyciele mianowani: Adam Ziaja z Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie, Katarzyna Paciepnik, Mariola Ochmańska i Dominika Cebulak z Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach, Wirginia Fułat z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach, Marta Gawęda z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie oraz Lidia Bredzińska z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie i nauczyciele dyplomowani: Dawid Szymała i Jolanta Witek z Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie, Marta Czeryba i Aleksandra Chmielowska z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, Agnieszka Buczek z Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie oraz Lucyna Kłyk i Barbara Maciejewska z Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach.

Siedem osób odebrało Nagrody Starosty Gliwickiego. Starosta uhonorował w ten sposób: Elwirę Dersiewicz – dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach, Jacka Czapkiewicza – wicedyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, Jacka Szczepańskiego – wicedyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach, Joannę Rożek-Radek – nauczycielkę ZS im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie, Lidię Kopel – nauczycielkę Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach, Sabinę Bronikowską – nauczycielkę Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie oraz Annę Bujarską – nauczycielkę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach.

Dyrektorzy szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych odebrali podziękowania dla całego grona pedagogicznego swych placówek za dotychczasową pracę oraz trud wkładany w codzienną naukę i wychowanie dzieci oraz młodzieży.

Spotkanie zakończyły pełne ciepła gratulacje, złożone nauczycielom przez wicestarostę Ewę Jurczygę.
My oczywiście również życząc wszelkiej pomyślności, dołączamy się jako Redakcja Nasz Knurów.pl do życzeń dla wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here