Polityka Prywatności

Portal naszKnurów.pl szanuje prawo użytkowników do prywatności, dlatego też stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność przez osoby trzecie. Jednocześnie informujemy, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych personalnych oraz adresowych naszych użytkowników oraz klientów.

Rejestracja i dane osobowe

Korzystając z rejestracji w portalu naszKnurów.pl, każdy użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą, a także wyraża zgodę (z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych) na ich przetwarzanie – wyłącznie dla celów portalu naszKnurów.pl oraz jego wydawcy Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Fokus Krzysztof Leśniowski.

Każdy zarejestrowany użytkownik portalu ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji. Uzyskane dane są przetwarzane przez nas w celu poznania Państwa oczekiwań, w wyniku czego możemy bardziej udoskonalić naszą ofertę oraz usługi. Poza formularzem rejestracji, dane osobowe mogą być zbierane podczas organizowania konkursów oraz świadczenia innych usług.

Rejestracja użytkowników nie jest obowiązkowa w przypadku komentowania oraz dostępu do treści prezentowanych przez portal naszKnurów.pl. Rejestracja może być wymagana w przypadku innych usług świadczonych przez portal, jednak o jej włączeniu decyduje wydawca portalu.

Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z baz danych portalu naszKnurów.pl. W tym celu należy skorzystać z właściwej opcji z panelu zarządzania kontem lub przesłać stosowną informację na adres redakcja@naszknurow.pl (z adresu e-mail wykorzystywanego w procesie rejestracji) lub pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Fokus Krzysztof Leśniowski ul. Rakoniewskiego 40F; 44-190 Knurów z dopiskiem portal.

Administratorem danych osobowych jest wydawca portalu Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Fokus Krzysztof Leśniowski z siedzibą w Knurowie pod adresem ul. Rakoniewskiego 40F; 44-190 Knurów.

Polityka cookies

Korzystając z portalu naszKnurów.pl użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, na zasadach przedstawionych w Polityce cookies.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki oraz systemu operacyjnego – dane te nie pozwalają jednak na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika.

Informacje dodatkowe

Portal naszKnurów.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności zgodnie z obowiązującym prawem i w sposób, który nie narusza wolności do dysponowania danymi osobowymi przez użytkownika.