MOŻNA JUŻ SKŁADAĆ WNIOSKI O REKOMPENSATĘ ZA UTRATĘ PRAWA DO BEZPŁATNEGO WĘGLA.

0
637

Prezydent podpisał 23 października 2017 ustawę o rekompensacie z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Ustawa wchodzi w życie z dniem 24  października 2017 r. Od tego momentu osoby uprawnione do świadczenia mogą składać wnioski w wyznaczonych do tego miejscach.

Ustawa zakłada jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tysięcy złotych netto. Wypłata świadczenia zaplanowana jest do końca 2017 roku. Aby otrzymać rekompensatę uprawniona osoba będzie musiała wypełnić wniosek. Można je składać w centralach spółek i  kopalniach objętych ustawą – lista punktów w załączeniu.

O rekompensatę mogą ubiegać się emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatu (w naturze albo ekwiwalentu pieniężnego), a którym świadczenie zawiesiły spółki węglowe. Uprawnione będą też wdowy oraz sieroty otrzymujące renty po górnikach.

Rekompensaty nie otrzymają osoby, które pobierają świadczenie z ZUS.

Deputat to element wynagrodzenia górników i świadczenie dla emerytów i rencistów. Był rodzajem zobowiązania państwa polskiego wobec pracowników kopalń, jednym z warunków umowy o pracę.

Szczegóły znajdziesz także w naszej zakładce: Rekompensaty z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

Wniosek – wersja edytowalna

Wniosek – wersja pdf

Instrukcja – informacja o miejscach, gdzie można złożyć wniosek oraz jak go wypełnić

Plakat

 

Pełne listy punktów informacyjnych, formularze wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronach:

 

Infolinie – czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00

Źródło i foto: www.me.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here