Maturzyści do boju!!! ;)

0
631

28 kwietnia abiturienci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gliwicki odebrali świadectwa, a już 4 maja – jak wszyscy maturzyści w kraju – rozpoczęli egzamin dojrzałości.

W miniony piątek uroczystości pożegnania uczniów ostatnich klas odbyły się we wszystkich trzech powiatowych placówkach oświatowych: Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego i w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie oraz w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach.

W pyskowickiej „Konopnickiej” pożegnano abiturientów czterech klas tamtejszego Liceum Ogólnokształcącego. Uroczystość przebiegała zgodnie z wojskowym ceremoniałem, bowiem dwie z tych klas to tzw. mundurówki – było więc m.in. złożenie meldunku, który przyjął nauczyciel ppłk Józef Maj oraz wprowadzenie sztandaru szkoły do auli, gdzie odbywało się pożegnanie maturzystów. Abiturientom towarzyszyli w tym wyjątkowym dniu m.in. Jacek Zarzycki z Zarządu Powiatu Gliwickiego, Anna Majewska – prodziekan gliwickiego wydziału Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, kpt. Jacek Zon i st. kpr. Michał Aleksanderek reprezentujący 6. batalion powietrznodesantowy w Gliwicach, a także prezesi  dwóch oddziałów Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej – Wojciech Radomski (gliwickiego) i  Jarosław Jasiński (pyskowickiego) oraz dyrektorzy gimnazjów i placówek współpracujących ze szkołą.

Podczas uroczystości najlepsi uczniowie odebrali świadectwa z paskiem, nagrody i dyplomy, wręczone przez dyrektor szkoły Elwirę Dersiewicz i swych wychowawców. Byli wśród nich m.in. Szymon Bałdyga z mundurowej kl. IIIa, który kończy szkołę ze średnią 5,11, a przez cały okres nauki był świetnym dowódcą swej klasy, a także wzorowa uczennica Nikola Cieślik, artystycznie uzdolniona Róża Cichoń i bardzo aktywnie działająca na rzecz szkoły Wiktoria Blaszczyk. Absolwenci dwóch klas mundurowych otrzymali specjalne certyfikaty, które gwarantują im dodatkowe punkty przy naborach do wojska czy policji. Młodsi koledzy przygotowali dla maturzystów pełen humoru program artystyczny. A potem na pożegnanie były kwiaty dla nauczycieli i łzy wzruszenia…

A już 4 maja rozpoczęły się matury. W Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie potrwają do 19  maja. Z ich częścią pisemną abiturienci zmagać się będą od 4 do 16 maja, a z ustną od 9 do 19 maja. Do egzaminu w „ nowej formule” przystąpią: tegoroczni absolwenci liceum ogólnokształcącego (93 osoby) i technikum (53 osoby), a także absolwenci LO z lat 2015-2016 poprawiający (podwyższający) wyniki matur, przede wszystkim z matematyki oraz innych przedmiotów dodatkowych,  głównie biologii i chemii, jak również przystępujący do egzaminu z nowego przedmiotu. Do egzaminu dojrzałości w „starej formule” podejdą natomiast absolwenci z lat 2005-2014, którzy również podwyższają wyniki lub wybierają nowy przedmiot, kierując się realizacją i wymogami swojego dalszego kształcenia oraz wybieranego zawodu – w sumie jest to 25 maturzystów.

Tegorocznych absolwentów „Paderka” czekają obowiązkowe egzaminy  na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego – przy czym gros z nich wybrało angielski, a tylko jedna osoba niemiecki. Muszą także obowiązkowo zdać co najmniej jeden dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym. Największą popularnością pod tym względem cieszą się: język angielski, biologia i matematyka. Większość absolwentów liceum wybiera przy tym co najmniej 2 lub 3 przedmioty dodatkowe, dostosowując się do kryteriów rekrutacji na studia. Dużą popularnością cieszą się w „Paderewskim” przedmioty przyrodnicze, co wynika z chęci studiowania na kierunkach  matematyczno-biologiczno-medycznych.

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie do egzaminu maturalnego przystąpi 41 abiturientów II Liceum Ogólnokształcące oraz 38 – Technikum. Do egzaminu dojrzałości przystąpi także 21 maturzystów z poprzednich lat. Zdawać będą na poziomie podstawowym język polski, matematykę i jeden z języków obcych – angielski lub niemiecki. Na poziomie rozszerzonym czeka ich język angielski, geografia, historia, WOS, biologia lub chemia, przy czym najwięcej osób wybrało angielski i geografię. Egzaminy skończą się w tej szkole 19 maja.

W Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach matury potrwają do 23 maja. Egzamin dojrzałości zdawać tutaj będzie 53 uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Dołączy do nich 26 maturzystów z lat poprzednich. Wszyscy obowiązkowo na poziomie podstawowym zdawać będą język polski, matematykę, język obcy (angielski, niemiecki) oraz jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Najczęściej wybieranym przez maturzystów przedmiotem dodatkowym, zdawanym na poziomie rozszerzonym, jest w tym roku w „Konopnickiej” język polski, na który zdecydowało się 24 uczniów.

– Będę dodatkowo zdawać rozszerzone egzaminy w języka angielskiego i biologii – mówi Nikola Cieślik, która w tej szkole skończyła klasę kosmetyczno-medyczną, uzyskując świadectwo z czerwonym paskiem. – Wybieram się na Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, a moim marzeniem jest, by w przyszłości pracować w banku.

Tegorocznym maturzystom życzymy połamania piór!

Źródło i foto: www.starostwo.gliwice.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here