KNURÓW: W ŚRODĘ ODBYŁA SIĘ SESJA RADY MIASTA. PADŁO WIELE WAŻNYCH PYTAŃ…

2
639

Wczoraj odbyła się sesja zwyczajna Rady Miasta Knurów, podczas której radni podjęli 12 uchwał, zgłaszali również interpelacje…

Wśród podjętych uchwał przeważały zmiany w budżecie miasta, rajcy zmienili również Statut Żłobka Miejskiego dostosowując go między innymi do zmian, które zaszły w związku z wybudowaniem nowej siedziby tej instytucji. W związku ze zmianami w budżecie Knurowa, zmieniona została również Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy.

Interpelacje zgłaszali radni Marian Gruszka, Piotr Barchański, Jan Furgoł, Przemysław Dulias, Andrzej Porada, Maciej Kandzior, Henryk Hibszer, Jerzy Pach, Joachim Machulik, Janusz Szydło, Tomasz Mazur, Paweł Szkatuła.

Naszym zdaniem wśród najbardziej interesujących interpelacji były między innymi te dotyczące remontów dróg, było ich dość sporo.

Radny Janusz Szydło zwracał uwagę na brak ,,kloszy” oświetleniowych na nowo zamontowanych słupach w rejonie ulicy 1 Maja, w odpowiedzi ze strony zastępcy prezydenta pani Barbary Zwierzyńskiej usłyszał, że firma, odpowiadająca za ich montaż poinformowała że posiada już te elementy oświetleniowe i niebawem rozpocznie ich montaż.

Radny Joachim Machulik zwracał uwagę na realizację wielu zaplanowanych na ten rok inwestycji w naszym mieście, pytając jednocześnie o realizację planowanej przebudowy ulicy Dywizji Kościuszkowskiej, mówił również o ulicy Generała Ziętka oraz o niebezpiecznym przejściu dla pieszych przy ulicy Szpitalnej, gdzie nie dawno doszło do poważnego wypadku, w którym poważnie ucierpiała kobieta przechodząca przez przejście, w odpowiedzi od prezydenta pana Adama Ramsa usłyszał że miasto przygotowuje się do kompleksowego rozwiązania w tym rejonie (budowa centrum przesiadkowego, ścieżki rowerowej i ronda), którym ma być budowa ronda w rejonie ulicy Kosmonautów.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Henryk Hibszer pytał o realizację budowy ulicy Stokrotki, odpowiadając prezydent miasta poprosił naczelniczkę Wydziału Inwestycji Miejskich panią Ewę Szczypkę o przedstawienie sprawy. Pani naczelnik poinformowała radnych że na wykonawcę tej inwestycji zostały nałożone kary umowne, wkrótce zostanie wyłoniony nowy wykonawca, który dokończy tę inwestycję.

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Pach pytał o przebudowę ulicy Puszkina, w odpowiedzi zastępca prezydenta pani Barbara Zwierzyńska poinformowała że przetarg na realizację tej inwestycji został rozstrzygnięty, umowa podpisana i wkrótce wykonawca (po zatwierdzeniu organizacji ruchu) wejdzie na plac budowy.

Radny Jan Furgoł pytał o realizację przebudowy ulicy Zwycięstwa, w odpowiedzi od zastępcy prezydenta pani Barbary Zwierzyńskiej radny usłyszał że te roboty miały być ukończone w tym roku, ale ,,niestety górnictwo nie wywiązuje się z tych zobowiązań” i pani prezydent będzie interweniowała podczas październikowego spotkania ,,Zespołu Górniczego”, na którym będą między innymi przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego.

Radny Andrzej Porada pytał między innymi o przebudowę ulicy Przemysłowej, zastępca prezydenta pani Barbara Zwierzyńska poinformowała że rozwiązano umowę z firmą mającą wykonać ten projekt, ponieważ ,,nie było widać pomysłu na tę drogę” (chodzi o firmę projektującą).

Radny Tomasz Mazur pytał między innymi o montaż urządzeń mierzących prędkość pojazdów w rejonie Alei Piastów, w odpowiedzi usłyszał że miasto złożyło wniosek do Starostwa Powiatowego w ramach Inicjatywy Samorządowej o montażu tych urządzeń, który zamierza współfinansować.

Radny Piotr Barchański prosił o montaż ławek wzdłuż ulicy Niepodległości, w odpowiedzi usłyszał że wymaga to uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich i tutejszy UM wystąpi z takim zapytaniem do ZDW.

Poza interpelacjami dotyczącymi dróg (w sposób pośredni lub bezpośredni) było również wiele innych, których nie sposób tutaj wymienić (będzie można zapoznać się z nimi w protokole z sesji). Pozwolimy sobie jednak kilka z nich wymienić.

Radny Leszek Rejkowicz pytał o plac zabaw przy MG 4, w odpowiedzi zastępca prezydenta pan Piotr Surówka powiedział że jest plan budowy tego placu, chcemy tą inwestycję zrealizować i rozpocząć w tym roku, jednak zdajemy sobie sprawę z tego że w tym roku nie uda się zakończyć tej inwestycji.

Radny Maciej Kandzior pytał o realizację przebudowy części ulic Dywizji Kościuszkowskiej i Piłsudczyków, przewidzianych w tym roku do przebudowy. Radny nie uzyskał pełnej odpowiedzi na tę interpelację, jedynie pośrednią że przetarg na te zadania nie został jeszcze ogłoszony.

Radny Marian Gruszka pytał o doświetlenie i budowę miejsc parkingowych w rejonie ulicy Koziełka, odpowiadając zastępca prezydenta pani Barbara Zwierzyńska poinformowała że sprawa zostanie na pewno przeanalizowana.

Radny Paweł Szkatuła pytał o budowę boiska w Szczygłowicach w parku NOT, zastępca prezydenta pani Barbara Zwierzyńska poinformowała że odbył się przetarg, wykonawca został wyłoniony i lada dzień rozpocznie się realizacja tej inwestycji.

Radny Andrzej Porada pytał również o realizację przebudowy instalacji gazowej w rejonie ,,Farskich Pól”, zastępca prezydenta pani Barbara Zwierzyńska odpowiadając poinformowała że właśnie wpłynął projekt do tutejszego magistratu, który niezwłocznie go zaopiniuje. Radny pytał też o realizację nasadzeń zieleni na Rondzie im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, prezydent odpowiadając poinformował że przy wsparciu pana Wojewody Jarosława Wieczorka udało podpisać się stosowną umowę i wkrótce miasto zrealizuje poprzez wyłonionego wykonawcę nasadzenia w tym miejscu.

Radny Maciej Kandzior zgłosił w sumie aż 11 interpelacji, prosił między innymi o zwrócenie uwagi na czystość na miejskich placach zabaw, w szczególności w okolicy ,,oczka” na osiedlu WP II oraz na placu zabaw znajdującym się w rejonie ulicy Kosmonautów. Radny Kandzior prosił też o montaż dodatkowych urządzeń zabawowych na placu zabaw w rejonie ulicy Szpitalnej (okolice ,,oczka”) oraz o montaż poręczy przy schodach w przejściu między blokami w rejonie ulicy Kosmonautów (okolice klubu Sztukateria). Maciej Kandzior prosił również o pełne zestawienie wydatków na Dni Knurowa 2017 łącznie z gażami poszczególnych artystów występujących na tej imprezie oraz o informację na temat remontu ciągu pieszego znajdującego się na osiedlu Wojska Polskiego II, ciągnącego się od przystanku przy ul. 1 Maja w kierunku ulicy Szpitalnej, tzw. Alei Platanów. Radny prosił również o ponowne położenie kostki brukowej w ciągu pieszym od ulic Witosa i Lotników w kierunku Alei Lipowej (w stronę Kościoła), zwrócił uwagę że ciąg jest źle wykonany, nierówny, co utrudnia poruszanie się po nim ludziom starszym. Maciej Kandzior pytał również co z terenem po byłym PEC-u w rejonie osiedla Wojska Polskiego II, czy został już dokonany podział działek i ogłoszony przetarg, kiedy jest szansa na jakąś inwestycję w tym miejscu i czy pawilony handlowe znajdujące się przy ciągu pieszym łączącym ulice Witosa i Lotników z Aleją Lipową zostaną usunięte do końca 2017 roku. Radny Kandzior prosił również o usunięcie awarii oświetlenia przy ulicy Rakoniewskiego oraz o ponowne wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z prośbą o przeprowadzenie niezależnej kontroli promieniowania z nadajników telekomunikacyjnych znajdujących się na terenie Knurowa.

Niestety radny Kandzior nie uzyskał odpowiedzi na swoje interpelacje w czasie sesji, prezydent Knurowa pan Adam Rams stwierdził że radny, otrzyma informację na piśmie, między innymi dlatego że zbyt szybko odczytał swoje interpelacje.

Nieobecny na sesji był radny Franciszek Szafarz a Rada obradowała już w ,,okrojonym” składzie, bez Marka Sanecznika, który stracił mandat radnego.

 

2 KOMENTARZE

  1. Piszecie, że: Rada obradowała już w ,,okrojonym” składzie, bez Marka Sanecznika, który stracił mandat radnego.
    A pod artykułem foto wyżej wymienionego z nieprawdziwym podpisem, że to Radny. Teraz już były radny, nieprawdaż. Czemu tego nie poprawiacie?

  2. Komentarz:a p.Gruszka to zaspał?dopiero co była remontowana ul.Koziełka, nie można było pomyśleć od razu o miejscach parkingowych? żenada

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here