KNURÓW: ULICA GENERAŁA ZIĘTKA ZMIENI NAZWĘ…

2
1088

W poprzednich naszych artykułach opisywaliśmy szeroko w związku z Ustawą, która od 1 września br. weszła w życie, zmianę nazw niektórych knurowskich ulic. Przypomnijmy IPN odniósł się w swoim piśmie do nazw czterech knurowskich ulic: Dywizji Kościuszkowskiej, Generała Ziętka, Jedności Narodowej i 26-go Stycznia. W przypadku dwóch pierwszych ulic IPN nie miał wątpliwości iż w świetle nowej Ustawy nazwy te należy zmienić, jeśli zaś chodzi o ulicę Jedności Narodowej i 26-go Stycznia Instytut poprosił Radę Miasta Knurów o stosowne uzasadnienie Uchwał RM nadających nazwy tym ulicą.

Radni podczas sierpniowej sesji Rady Miasta Knurów podjęli stosowne uchwały, które pozwoliły na zachowanie nazw ulic Jedności Narodowej i 26-go Stycznia oraz zmienili nazwę ulicy Dywizji Kościuszkowskiej na ulicę Dywizjonu 303, co do nazwy ul Generała Ziętka Rada zdecydowała się nie podejmować żadnej Uchwały, nazwa ta więc pozostała, pomimo tego że 1 września br. upływał termin, jaki radni mieli na jej zmianę.

Radni czekali na decyzję Wojewody Śląskiego w tej sprawie. Według naszych informacji do tutejszego magistratu wpłynęło pismo od Wojewody Śląskiego pana Jarosława Wieczorka, w którym prosi on przewodniczącego RM Knurów pana Tomasza Rzepę o przedstawienie propozycji nowej nazwy dla ul Gen. Ziętka, zaznaczając iż powinna być ona związana z terenem na którym się znajduje (osiedle Wojska Polskiego II), wobec powyższego przewodniczący Rzepa zaprosił w ubiegłym tygodniu knurowskich rajców na spotkanie, w trakcie którego poprosił ich o przedstawienie propozycji nowej nazwy.

Z pośród propozycji, które padły, były między innymi takie nazwy jak Rotmistrza Witolda Pileckiego, Generała Augusta Fieldorfa-Nila, Komandosów, Hallerczyków i Generała Stanisława Sosabowskiego. Większość radnych opowiadała się za propozycjami nazw Komandosów i Generała Stanisława Sosabowskiego, wobec czego ostateczny wybór naszych rajców był między tymi dwiema nazwami.

Ostatecznie radni zaproponowali przewodniczącemu wybór nazwy Generała Stanisława Sosabowskiego, teraz stosowne pismo zostanie skierowane do Wojewody Śląskiego, który podejmie ostateczną decyzję co do nowej nazwy tej ulicy i wyda ją w formie Zarządzenia.

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here