KNURÓW: RUSZYŁA REKRUTACJA NA ,,GÓRKĘ” I DO ,,PADERKA”.

0
552

Ruszyła rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych, od 19 maja uczniowie klas gimnazjalnych mogą składać aplikacje rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych poprzez stronę www.slaskie.edu.com.pl .

Przypominamy ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Zawodowych
nr 2 w Knurowie. Warto nadmienić, że szkoła ta proponuje nowy kierunek ” Ratownictwo Medyczne” oraz reaktywuje kierunek technika górnictwa podziemnego. Poniżej zamieszczamy ofertę ZSZ nr 2 w Knurowie, potocznie nazywanego ,,Górką”.

Z kolei również popularny w Knurowie ,,Paderek”, czyli Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego ogłosił terminy testów sprawnościowych do nowo powstającej klasy sportowej. Poniżej komunikat szkoły.

,,Kandydatów do klasy sportowej zapraszamy na testy sprawności fizycznej w terminach:

29.05.2018 (wtorek) oraz 05.06.2018 (wtorek)

godz. 10.00 – dla uczniów nietrenujących piłki nożnej – hala sportowa przy I LO, ul. 1 Maja 21 w Knurowie

godz. 11.00 – dla piłkarzy nożnych – boisko Orlik przy ul. Ułanów 8 w Knurowie

Kandydatom do klasy sportowej przypominamy, że składanie wniosków (wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym https://slaskie.edu.com.pl/kandydat  oraz dostarczenie wydrukowanych i podpisanych dokumentów do szkoły I wyboru) MUSI nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 04.06.2018r.

Kandydat do klasy sportowej  oprócz podania o przyjęcie do szkoły przedkłada również:

1) orzeczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia i zdolności do uprawiania piłki nożnej wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia (…)

2) pisemną zgodę rodziców/przedstawicieli prawnych na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego;”- czytamy na stronie Szkoły.

źródło i foto: ZSZ nr 2 w Knurowie, ZS im IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO w Knurowie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here