KNURÓW: PIS PRZEGRYWA W RADZIE MIASTA. SZKATULE MÓWIĄ NIE.

1
252

W środę odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta Knurów w VIII kadencji knurowskiego samorządu. W trakcie sesji rajcy wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady, nie obyło się jednak bez kontrowersji…

Sesję rozpoczął radny senior (najstarszy wiekiem spośród radnych), którym jest pan Jerzy Pach. Na początku obrad radni złożyli przysięgi, następnie przysięgał prezydent miasta pan Adam Rams, w kolejnym punkcie obrad, w głosowaniu tajnym rajcy wybrali jednogłośnie (20 głosów za) na przewodniczącego RM Knurów radnego Tomasza Rzepę. Rada składa się z 21 radnych, jednak obecny na sali zastępca prezydenta miasta pan Piotr Surówka zanim objął mandat to z niego zrezygnował a nowy rajca na miejsce pana Surówki (Edward Didek) nie mógł złożyć przysięgi, gdyż Komisarz Wyborczy nie wydał stosownego dokumentu, dlatego Rada obradowała w składzie 20- osobowym.

Porządek obrad na wniosek przewodniczącego został poszerzony o wybór wiceprzewodniczących RM oraz uchwałę ustalającą wysokość wynagrodzenia prezydenta miasta Knurów.

Na wiceprzewodniczących Rady zgłoszono trzech kandydatów, dwóch z nich (Jerzy Pach i Paweł Szkatuła) wyraziło chęć kandydowania na to stanowisko a trzeci (Jan Furgoł) nie wyraził zgody, wobec tego kandydatów na dwa miejsca w prezydium RM Knurów było dwóch i wydawało się że obaj zostaną wybrani, tymczasem… Radny Jerzy Pach otrzymał 18 głosów i został wybrany a radny Paweł Szkatuła (lider knurowskiego PiS), pomimo iż otrzymał najwyższy mandat poparcia wśród mieszkańców Knurowa uzyskując w wyborach samorządowych ponad 760 głosów, co jest rekordem w historii knurowskiego samorządu, to wśród knurowskich rajców nie uzyskał wystarczającego poparcia (otrzymał 8 głosów na 11 wymaganych) i nie został wybrany. Trzeba więc było głosować raz jeszcze, ponieważ wybrano tylko jednego wiceprzewodniczącego Rady. Klub radnych PiS poprosił o przerwę po której zgłoszony jako kandydat na wiceprzewodniczącego RM został Paweł Żak, dziwi tutaj niekonsekwencja działań Klubu PiS, który mógł ponownie zgłosić Szkatułę…

Radny Paweł Żak uzyskał już wymaganą liczbę głosów, których otrzymał 18 i został wybrany wiceprzewodniczącym RM Knurów.

Radni Paweł Szkatuła i Maciej Kandzior skomentowali na jednym z portali społecznościowych całą sytuację.

PAWEŁ SZKATUŁA:

Z przykrością przyjąłem dziś decyzję radnych Miasta Knurów o niewybraniu mnie na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miasta Knurów. Nie zagłosowali na mnie radni z ugrupowań Wspólnie Dla Knurowa, Razem Mieszkańcy Knurowa i Porozumienia Mieszkańców Powiatu Gliwickiego (kol. radny Artur Socha na mnie podobno głosował – za co dziękuję).

Dziękuję radnym z PiS i radnemu z Kukiz 15’ Maciejowi Kandziorowi za oddane głosy na moją kandydaturę, mimo, że to niestety nie wystarczyło. Jest mi przykro tylko i wyłącznie z tego powodu, ponieważ, gdy była potrzeba uzyskania jakiejś pomocy z mojej strony w poprzedniej kadencji, to zawsze nią służyłem. Niestety nawet w samorządzie widoczny jest pazur polityki i nie wszyscy potrafią wznieść się ponad podziały.

MACIEJ KANDZIOR:

Szanowni Państwo, to co się dziś wydarzyło podczas sesji Rady Miasta Knurów a mianowicie nie wybranie na wiceprzewodniczącego Rady radnego Pawła Szkatuły pomimo iż uzyskał on najlepszy wynik wyborczy w naszym mieście w tych wyborach samorządowych i chyba nawet w historii knurowskiego samorządu (zaufało mu ponad 750 mieszkańców) to w moim odczuciu skandal.
Wiem pomimo tajnego głosowania że Paweł otrzymał wsparcie ze strony radnych PiS, radnego Artura Sochy i ode mnie, tych głosów było 8 na 20 obecnych na sali, potrzebnych było 11, zabrakło niewiele…
Ostatecznie wiceprzewodniczącym Rady został wybrany 18 głosami za inny radny z PiS Paweł Żak, nie o to jednak chodzi a o to że człowiek, który uzyskał największe zaufanie społeczne nie jest ani przewodniczącym ani nawet wiceprzewodniczącym organu do którego został wybrany, w moim odczuciu to tak jakby pokazać sporej grupie mieszkańców Knurowa a w szczególności Szczygłowic gdzie ich miejsce.
Przykro że pierwsza sesja i już takie sytuacje mają miejsce.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here