KNURÓW: ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE POŚWIĘCONE EDUKACJI ZAWODOWEJ Z PRZEDSTAWICIELAMI KSSE.

0
330

Sprawom edukacji zawodowej poświęcone było spotkanie, które odbyło się 27 listopada w Urzędzie Miasta Knurów.

Problemy te omówiono w kontekście współpracy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) z samorządami – gminnym i powiatowym. Skupiono się na zagadnieniach edukacji i kształcenia uczniów szkół zawodowych i branżowych oraz techników, a także zatrudnienia ich absolwentów w firmach mieszczących się na terenie KSSE, w tym – w przyszłości – Knurowa.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele KSSE, Powiatu Gliwickiego oraz Miasta Knurów. KSSE reprezentowali Elżbieta Modrzewska – menadżer do spraw projektów edukacyjnych i rozwoju kadr oraz Łukasz Ciepły – specjalista do spraw marketingu. Ze strony Powiatu Gliwickiego w spotkaniu wzięli udział starosta Waldemar Dombek i wicestarosta Ewa Jurczyga, natomiast Miasta Knurów – prezydent Adam Rams, wiceprezydent Barbara Zwierzyńska i sekretarz Piotr Dudło.

Uczestnicy spotkania podkreślili, iż bardzo ważne jest takie kształcenie uczniów, by byli oni jak najlepiej przygotowani do podjęcia pracy. Chodzi m.in. o praktyczne zajęcia w konkretnych przedsiębiorstwach oraz system staży i stypendiów dla uczniów. Wymaga to ścisłego współdziałania szkół ponadpodstawowych i firm. Wcześniej te zagadnienia były przedmiotem Listu intencyjnego, podpisanego już w marcu 2015 r. przez Powiat Gliwicki z KSSE.

– Miał on na celu utworzenie Centrum Kompetencji i Kariery, służącego m.in. lepszemu wzajemnemu dopasowaniu uczestników rynku pracy, właśnie poprzez odpowiednie przygotowanie kadr dla przemysłu – przypomniała wicestarosta Ewa Jurczyga. – Powiat Gliwicki przykłada dużą wagę do kształcenia zawodowego. Obecnie realizujemy dwa duże projekty unijne, mające na celu wzbogacenie oferty edukacyjnej naszych szkół głównie pod tym kątem. We wrześniu br. w Technikum nr 1 w Knurowie, które wchodzi w skład Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego, oddaliśmy do użytku cztery bardzo nowoczesne pracownie komputerowe, a także profesjonalny ośrodek egzaminacyjny dla zawodu technik informatyk. Kolejne pracownie do kształcenia zawodowego już powstają w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach, a następne planowane są w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 oraz Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie.

Spotkanie zakończono deklaracją podjęcia dalszych konkretnych działań edukacyjnych na linii Powiat Gliwicki – KSSE.

Źródło i foto: www.starostwo.gliwice.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here