KNURÓW: Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.

0
73
£ódŸ, 2007-07-11. Sêdzia Zdzis³aw Klasztorny odczytuje wyrok. S¹d Apelacyjny w £odzi utrzyma³ w mocy wyrok skazuj¹cy na kary do¿ywocia dwóch m³odych mê¿czyzn, 20-letniego Konrada £. i 22-letniego Krzysztofa K. i 25 lat wiêzienia 24-letniego £ukasza J., oskar¿onych o okrutne zabójstwo 21-letniego studenta z G³owna k. £odzi. Zabójcy skatowali swoj¹ ofiarê kijem bejsbolowym i kluczem samochodowym, zadaj¹c ponad 50 ciosów w g³owê. gm/bpt PAP/Grzegorz Micha³owski

Starosta Gliwicki informuje, że z dniem 2 stycznia 2019 r. na wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu gliwickiego tj.

1.    w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29, 44-194 Knurów – punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych;
2.    w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice – punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych;
3.    w Gminie Sośnicowice, ul. Szprynek 1, 44-153 Sośnicowice – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
4.    w Gminie Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
5.    w Gminie Wielowieś, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

będzie można umówić się telefonicznie pod numerem telefonu 032 338 37 29 dostępnego od 2 stycznia 2019 r. oraz mailowo npp@starostwo.gliwice.pl.

Nieodpłatna pomoc  prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Pliki do pobrania:
– lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu gliwickiego – dotyczy realizacji zapisów art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 15 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.2030 ze zm.)
XLSX / PDF

 

źródło: www.starostwo.gliwice.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here