KNURÓW: KRZYSZTOF LEŚNIOWSKI PO RAZ KOLEJNY WSPIERA ,,GÓRKĘ”.

0
344

Jastrzębska Spółka Węglowa podjęła kolejne kroki, by jak najlepiej przygotować do pracy swych przyszłych pracowników. W tym celu 26 kwietnia w siedzibie JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju zorganizowane zostało spotkanie z udziałem przedstawicieli Powiatu Gliwickiego.

– Zaprosiliśmy do rozmów Powiat Gliwicki, ponieważ jest to samorząd, z którym bardzo dobrze współpracuje się nam w kwestiach dotyczących kształcenia przyszłych kadr górniczych – mówi Artur Wojtków, zastępca prezesa Zarządu JSW S.A. do spraw pracy i polityki społecznej.

– Jest to obopólnie korzystna współpraca – podkreśla wicestarosta Ewa Jurczyga, która odpowiada m.in. za oświatę w Powiecie Gliwickim. – Już teraz uczniowie prowadzonego przez nas Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, kształcący się w zawodach związanych z górnictwem, dzięki podpisanemu dwa lata temu porozumieniu z JSW, mają po ukończeniu nauki zapewnianą pracę w kopalniach tej spółki. Od września tego roku zaś młodzież rozpoczynająca naukę w klasach technik górnictwa podziemnego, technik mechanik i technik elektryk, będzie otrzymywała stypendia ufundowane przez JSW. Teraz zaproszono nas do udziału w projekcie unijnym, który może zapewnić uczniom dodatkowe kwalifikacje, praktyki i staże oraz stypendia, zaś szkole – doposażenie w sprzęt.

Podczas spotkania Piotr Kijański, koordynator do spraw funduszy pomocowych w JSW Szkolenie i Górnictwo, przedstawił propozycję objęcia uczniów ZSZ nr 2 w Knurowie projektem, który spółka obecnie opracowuje. JSW zamierza na jego realizację pozyskać środki w konkursie, ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach działania mającego na celu dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy. Szkołą wiodącą w projekcie ma być ZSZ nr 2 w Knurowie, a szkołą towarzyszącą – Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, prowadzony przez Miasto Rybnik.

– Z chęcią przystaliśmy na tę propozycję, gdyż jest bardzo korzystana dla naszych uczniów – informuje Ewa Jurczyga. – Ze wstępnych założeń wynika, że projekt ma być realizowany w latach 2019-2021 i obejmie 72 uczniów. Chcemy zapewnić im możliwość udziału w dodatkowych kursach zawodowych zakończonych egzaminem państwowym, co jest wysoko cenione na rynku pracy. Spotkanie pokazało po raz kolejny, że JSW to pracodawca świadomie wychowujący swe przyszłe kadry, dbający o ich jak najlepsze kształcenie. Spółka wie także, jakich fachowców potrzebuje i takich właśnie przygotowuje do podjęcia pracy w swych kopalniach.

Jak informuje NSZZ Solidarność KWK „Knurów-Szczygłowice”, w prace nad programem pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników przez JSW duży wkład wniosło stanowisko związku i osobiste starania jego przewodniczącego Krzysztofa Leśniowskiego, który jako radny Rady Powiatu Gliwickiego usilnie zabiega o wdrożenie powyższych rozwiązań.

źródło i foto: www.starostwo.gliwice.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here