KNURÓW: KAMEROWAŁEM SESJE RADY MIASTA. WYWIAD Z PAWŁEM GARCZORZEM.

0
697

Poniżej publikujemy wywiad z panem Pawłem Garczorzem, mieszkańcem Knurowa, którego dwa projekty w dwóch kolejnych latach 2016 i 2017 roku zwyciężyły w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Knurów, w głosowaniu mieszkańców rejonu Starego Knurowa i jak na razie żaden nie został zrealizowany przez władze miasta. O projekcie budowy boiska wielofunkcyjnego w rejonie ulic Ks. Koziełka i Klasztornej (na tamtejszym skwerze) było już głośno, pisaliśmy o tym my, Gazeta Wyborcza oraz mówiła telewizja TVT, pomimo tego do dnia dzisiejszego nic w tej sprawie się według naszej wiedzy nie zmieniło, czyli boiska nie będzie?

 

Dziękujemy w imieniu naszych czytelników, że zgodził się Pan udzielić wywiadu dla naszego portalu…

Również dziękuje za zaproszenie na przeprowadzenie ze mną wywiadu..

Jak to się stało że Paweł Garczorz, student mieszkający od urodzenia w Knurowie zainteresował się działalnością na rzecz społeczności naszego miasta? Proszę powiedzieć jak długo już Pan działa na rzecz innych ludzi i przybliżyć nam charakter podejmowanych przez Pana działań.

Sprawy społeczności mojego miasta zawsze były mi bliskie. Nigdy nie mogłem pogodzić się z tym, że rejon Starego Knurowa, w którym mieszkam jest najbardziej zaniedbaną częścią miasta.

Przez długi czas kamerowałem społecznie Sesje Rady Miasta, tak jak jest to czynione w innych miastach, a filmy wrzucałem na swój kanał na youtube. Chciałem w ten sposób pokazać mieszkańcom działalność radnych. Niestety nie spotkało się to z przychylnością niektórych osób, miały miejsce liczne ,,ataki” słowne na moją osobę, użytkowników lokalnych forów internetowych, dlatego z pomysłu zrezygnowałem.

W 2016r. uczestniczyłem w szeregu spotkaniach dotyczących rewitalizacji III Kolonii. Niestety większość planów, które były wtedy omawiane nie zostały wdrożone do dnia dzisiejszego. Dużą szansą na poprawę życia mieszkańców Starego Knurowa było stworzenie Budżetu Obywatelskiego, z którym wiązałem wielką nadzieję na dobrą zmianę. Orientowałem się, czego najbardziej potrzebują mieszkańcy tego rejonu i dwukrotnie w 2016 i 2017 roku moje projekty (boisko wielofunkcyjne i plac zabaw) uzyskały największą ilość głosów mieszkańców Starego Knurowa i wygrały w głosowaniu. Z przykrością muszę stwierdzić, że projekt boiska wielofunkcyjnego nie będzie realizowany przez miasto.

Gdy już jesteśmy przy projektach złożonych przez Pana w tutejszym Urzędzie Miasta w ramach budżetu partycypacyjnego, nazywanego obywatelskim, dlaczego projekt dotyczący budowy boiska wielofunkcyjnego w rejonie ulic Koziełka i Klasztornej, który miał być zrealizowany w ubiegłym roku do tej pory nie jest zrealizowany? Czy otrzymał Pan jakąś informację z Urzędu Miasta Knurów w tej sprawie?

Gmina Knurów była zobowiązana zrealizować ten projekt do końca 2017r. Ponieważ do grudnia ubiegłego roku nie rozpoczęto prac, w połowie grudnia 2017 roku wystosowałem pismo do Urzędu Miasta z prośbą o wyjaśnienie przyczyn niewywiązania się Miasta ze swoich zobowiązań. W odpowiedzi poinformowano mnie, że na wyłonienie wykonawcy przedmiotowego boiska zostało ogłoszone w 2017r. jedno postępowanie przetargowe. W związku z tym, że kwota złożonej oferty przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budżecie Gminy na ten cel, postępowanie przetargowe zostało unieważnione. W moim odczuciu tutejszy urząd nie starał się ogłosić kolejnych postępowań aż do skutku, jak to ma miejsce w innych Gminach. Chciałem nadmienić, że mój projekt kwotowo mieścił się w przewidzianym na ten cel budżecie dla tego rejonu. Pozytywnie przeszedł weryfikację przez komisję powołaną przez Prezydenta Miasta oraz komisję ds. budżetu obywatelskiego na której czele stoi przewodniczący Pan Jerzy Pach. Dodam jeszcze że przetarg na wykonanie tej inwestycji został ogłoszony dopiero w drugiej połowie 2017 roku a za wcześniej przygotowany projekt miasto zapłaciło ponad 12 tysięcy złotych.

Czy uważa Pan, że ta sprawa może mieć ,,drugie dno”?

Sprawa braku realizacji mojego projektu jest w mojej ocenie zastanawiająca, ponieważ Miasto w ten sposób nie wywiązuje się z zobowiązań, które narzuca uchwała dotycząca Budżetu Obywatelskiego. Nie uważam, (chyba, że się mylę), że cała ta sytuacja może być związana z wcześniejszymi moimi działaniami, które były nieprzychylnie odbierane w moim odczuciu przez knurowski samorząd.

Jakimi działaniami? Chodzi o kamerowanie sesji rady miasta?

Tak myślę, ale to są tylko przypuszczenia. W okolicznych miastach odgórnie wprowadzone jest filmowanie całych sesji odbywających się w urzędzie tak, by każdy mieszkaniec wchodząc do internetu mógł zobaczyć pracę radnych, prezydenta i innych urzędników. Radni i prezydent miasta są osobami publicznymi, więc nie powinno być żadną tajemnicą to, w jaki sposób wykonują swoją pracę na rzecz obywateli.

Wracając do sedna sprawy, boisko wielofunkcyjne w rejonie ulic Koziełka i Klasztornej jednak najprawdopodobniej nie zostanie wybudowane, czy już wiadomo co z Pana kolejnym projektem, który również wygrał w glosowaniu mieszkańców tej części miasta, a zakłada budowę placu zabaw dla dzieci na sąsiadującej z boiskiem działce, która jest własnością miasta?

Tak jak Pan redaktor już wspomniał w ubiegłym roku po raz drugi zwyciężył mój projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego w okręgu Starego Knurowa, tym razem dotyczący budowy placu zabaw. Na chwilę obecną nie mam informacji, czy Miasto tym razem zrealizuje ten projekt, który uzyskał przecież najwyższą ilość głosów wśród mieszkańców tego rejonu.

W związku z wyżej opisanymi przez Pana sytuacjami, czego oczekuje Pan od Prezydenta Knurowa Pana Adama Ramsa, jakich działań?

Oczekuję, aby Pan Prezydent Adam Rams podjął stosowne działania, by przedmiotowy projekt doczekał się realizacji. Można ogłosić kolejne postępowania przetargowe w celu uzyskania korzystniejszej kwotowo oferty, a brakującą pulę pieniędzy Miasto może pozyskać z innych zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na 2018r i zrealizować inwestycję w ramach budżetu miasta.

Czy przysłowiowe kłody rzucane Panu pod nogi nie zniechęcają Pana do działalności społecznej?

W życiu kieruje się zasadą, że nie należy się zniechęcać i poddawać z powodu przeciwności losu, tylko z nadzieją iść do przodu. Myślę, że dopóki pozwala mi na to czas, będę nadal działał dla polepszenia warunków życia lokalnej społeczności.

Zwracał się Pan z prośbą o pomoc do radnych miejskich? Jeśli tak to do których i czy czuje Pan ich wsparcie?

Przed wystosowaniem pisma do Władz Miasta zwróciłem się do dwóch radnych: Artura Sochy oraz Macieja Kandziora, by pomogli mi rozwiązać przedmiotową sprawę. Oboje radni poruszyli ten temat podczas grudniowej Sesji Rady Miasta. Na ich pytania odpowiedziała vice prezydent Pani Barbara Zwierzyńska, podkreślając że z powodu niewystarczających środków inwestycja nie została zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego w 2017 roku.

DZIĘKUJEMY ZA WYWIAD I ŻYCZYMY DUŻO SIŁY DO WALKI DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW.

Dziękuję i serdecznie pozdrawiam wszystkich czytelników obiektywnego portalu jakim jest Nasz Knurów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here